Cách bắt đầu cuộc họp Webex, Cách tham gia sự kiện, Hỗ trợ Webex, Webex Events, Webex Meetings

Cách sử dụng Microsoft Outlook để bắt đầu cuộc họp trên Webex Meetings, Webex Events

Bạn có thể bắt đầu cuộc họp trên Webex từ Microsoft Outlook trên máy Mac hoặc Windows bằng cách sử dụng các công cụ năng suất của Cisco Webex. Bắt đầu cuộc họp trực tuyến trên Webex Meetings, Webex Events bằng cách sử dụng các tính năng như: Meet Now, Personal Conference Meeting, Scheduled Meeting.

1. Cách sử dụng Microsoft Outlook để bắt đầu cuộc họp Webex trên Mac

1.1. Bắt đầu cuộc họp Webex đã lên lịch (Scheduled Meeting) từ Outlook

Với tư cách là người chủ trì, bạn có thể bắt đầu cuộc họp của mình bằng nhiều cách khác nhau, bao gồm việc sử dụng lịch Microsoft Outlook.

  1. Tìm cuộc họp trên lịch Microsoft Outlook của bạn và mở nó
  2. Chọn Join Webex Meeting
    Nếu bạn cần mã truy cập máy chủ, hãy bấm vào liên kết ở cuối cửa sổ mời họp, rồi chọn More Information

1.2, Bắt đầu hội nghị cá nhân (Personal Conference Meeting) từ Outlook

  1. Trong lịch Microsoft Outlook, mở mục cuộc họp (meeting) và gọi đến số điện thoại được cung cấp để bắt đầu cuộc họp
  2. Làm theo hướng dẫn bằng giọng nói. Tất cả thông tin bạn được yêu cầu đều có trong mục cuộc họp.

1.3, Bắt đầu cuộc họp tức thì (Meet Now/Instant Meeting) trên Personal Room từ Outlook

Từ thanh công cụ Microsoft Outlook, chọn Meet Now

Theo mặc định, các cuộc họp tức thì được tổ chức trong Personal Room. Bạn cũng có thể chọn đặt Meet Now làm mặc định cho Webex Training hoặc Webex Support. 

Đăng nhập vào trang Webex, chọn  Webex Training hoặc Webex Support ở phần dưới cùng bên trái. Sau đó chọn Preferences > “Meet Now Settings và bỏ chọn Use Personal Room for all my instant meetings.

2. Cách sử dụng Microsoft Outlook để bắt đầu cuộc họp trên Windows

2.1, Bắt đầu cuộc họp Webex đã lên lịch (Scheduled Meeting) từ Outlook

  1. Tìm cuộc họp trên lịch Microsoft Outlook của bạn và mở nó.
  2. Chọn Join Webex Meeting

Nếu bạn cần mã truy cập máy chủ, hãy bấm vào liên kết ở cuối cửa sổ mời họp, rồi chọn More Information.

2.2. Bắt đầu hội nghị cá nhân (Personal Conference Meeting) từ Outlook

  1. Trong lịch Microsoft Outlook của bạn, hãy mở mục cuộc họp và gọi đến số điện thoại được cung cấp để bắt đầu cuộc họp.
  2. Làm theo hướng dẫn bằng giọng nói, nhập mã truy cập máy chủ, hoặc nhập mã PIN nếu được nhắc.

2.3, Bắt đầu cuộc họp tức thì (Meet Now/Instant Meeting) trên Personal Room từ Outlook

Từ thanh công cụ Microsoft Outlook, chọn Meet Now.

Theo mặc định, các cuộc họp tức thì được tổ chức trong Personal Room. Bạn cũng có thể chọn đặt Meet Now làm mặc định cho Webex Training hoặc Webex Support. Đăng nhập vào trang Webex và chọn Webex Training hoặc Webex Support ở dưới cùng bên trái. Sau đó chọn Preferences > “Meet Now Settings và bỏ chọn Use Personal Room for all my instant meetings.

Hướng dẫn cách sử dụng Microsoft Outlook để bắt đầu cuộc họp trên Cisco Webex Chọn loại cuộc họp Webex Training hoặc Webex Support sẽ tắt chức năng Personal Room dành cho cuộc họp tức thì.

Bài viết liên quan