Cách lên lịch sự kiện, Hỗ trợ Webex, Webex Events

Hướng dẫn cách ủy quyền người khác lên lịch cuộc họp Webex từ Microsoft Outlook

Bạn có thể ủy quyền cho người khác thay mặt mình lên lịch cuộc họp từ Microsoft Outlook bằng Công cụ Cisco Webex Productivity Tools của Cisco. Điều này thật sự hữu ích khi bạn không thể kết nối với máy tính hoặc khi bạn có người khác quản lý lịch trình của mình. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp các hướng dẫn chi tiết về cách ủy quền cho người khác thay bạn lên lịch cuộc họp trên Webex từ Microsoft Outlook trên Window. Xem thêm cách bắt đầu một cuộc họp trong Microsoft Outlook bằng ứng dụng Webex Meetings trên desktop.

Bước 1: Cho phép người khác thay bạn quản lý và lên lịch trình cuộc họp

Để cấp cho ai đó quyền quản lý các cuộc họp của bạn, hãy cấp cho họ quyền lập lịch trình trên trang Webex của bạn và chia sẻ lịch trình của bạn với họ trong Microsoft Outlook.

chia sẻ lịch trình của bạn với họ trong Microsoft Outlook Người được ủy quyền phải có tài khoản máy chủ đã cài đặt và lưu trữ Webex Productivity Tools trên máy tính của họ.

Bước 2: Chỉ định một Ủy viên trên Trang Webex

1Đăng nhập vào trang Webex của bạn .
2Chọn Preferences > Scheduling Scheduling Permissions.
3Trong hộp Scheduling permission, hãy nhập địa chỉ email của một hoặc nhiều máy chủ mà bạn muốn cho phép họ thay mặt bạn lên lịch cuộc họp. Bạn có thể chọn tối đa 20 máy chủ.
4Chọn Save ở cuối trang Tùy chọn.Trên Windows, bạn có thể truy cập cùng một trang thông qua tích hợp Webex với Microsoft Outlook. Từ Outlook, chọn Schedule Meeting > More > Set Scheduling Permission để đi thẳng đến phần Scheduling Options trên trang Webex của bạn .

Bước 3: Đặt Quyền lập lịch trong Microsoft Outlook của Windows

1Từ Microsoft Outlook, đi tới File > Account Settings > Delegate Access.
2Chọn Add và tìm tên của người bạn muốn thêm làm đại biểu cuộc họp.
3Trong trường Lịch (Calendar), chọn Editor, sau đó chọn OK .

Bước 4: Lên lịch, quản lý và bắt đầu cuộc họp trên một máy chủ khác

Trước khi bắt đầu

  • Đảm bảo rằng bạn và máy chủ lưu trữ thực tế đều đang sử dụng cùng một phiên bản Webex Productivity Tools.
  • Đảm bảo máy chủ thực sự đã cấp cho bạn quyền lập lịch trang web Webex của họ .
  • Đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản Webex của chính mình trong Webex Productivity Tools.

Hướng dẫn cụ thể

1Từ Microsoft Outlook, đi tới File > Open & Export > Other User’s Folder.
2Nhập tên của máy chủ lưu trữ hoặc chọn Name để chọn tên máy chủ lưu trữ thực tế.
3Chọn Calendar trong danh sách Folder type, sau đó chọn OK .
4Chọn lịch của máy chủ. Giờ đây, bạn có thể lên lịch, quản lý và bắt đầu cuộc họp cho máy chủ lưu trữ đó.

Bài viết liên quan