Cách bắt đầu tham gia cuộc họp Webex, Cách tham gia cuộc họp, Hỗ trợ Webex, Webex Meetings

Hướng dẫn cách tham gia cuộc họp trên Webex Meetings (dành cho phiên bản mới)

Có nhiều cách để tham gia cuộc họp trên Webex Meetings. Bạn có thể tham gia từ máy tính, thiết bị di động, điện thoại hoặc hệ thống video. 

Bài viết dưới đây sẽ đưa ra những hướng dẫn chi tiết cho người tham dự về cách tham gia cuộc họp trên Webex Meetings từ các thiết bị khác nhau như: Windows/Mc, iOS/Android, trên Web hoặc qua điện thoại.

Bài viết này áp dụng cho các trang web WBS40.9 và các phiên bản sau. Nếu bạn có phiên bản Webex cũ hơn, các tùy chọn này có thể không hiển thị. Tìm hiểu cách tham gia cuộc họp trên các phiên bản Webex cũ hơn. Tìm số phiên bản của trang webex bạn đang sử dụng tại Cách xác định số phiên bản của trang Cisco Webex Meeting.

1. Đối với thiết bị Windows/Mac

 1. Mở thư mời tham gia qua email của bạn và nhấp vào Join
Hướng dẫn tham gia Webex Meetings

Nếu bạn không nhận được email mời họp, hãy liên hệ với người chủ trì cuộc họp.

2. Nếu đây là lần đầu tiên bạn tham gia một cuộc họp trên Webex, Webex sẽ tự động tải xuống ứng dụng.

 • Nếu bạn không muốn cài đặt ứng dụng, hãy nhấp vào Join from your browser
 • Nhấp vào tệp trình cài đặt để cài đặt ứng dụng.
 • Nếu quá trình tải xuống thất bại, hãy nhấp lại vào Download the app again.

Nếu bạn tham gia từ máy Linux hoặc Chromebook, bạn sẽ không được nhắc cài đặt. Cuộc họp chỉ mở ra trong trình duyệt của bạn.

Bạn có thể tải xuống ứng dụng Webex Meetings theo cách thủ công.

Bạn có thể tải xuống ứng dụng Webex Meetings theo cách thủ công

3. Nhập tên và địa chỉ email của bạn, chọn Next

4. Nếu bạn được yêu cầu nhập mật khẩu cho cuộc họp, hãy nhập mật khẩu cuộc họp – mật khẩu trong thư mời qua email của bạn – và nhấp vào Next

Hướng dẫn cách tham gia Webex Meetings

5. Trong cửa sổ xem trước, bạn có thể kiểm tra chất lượng âm thanh và video trước khi tham gia cuộc họp. Đầu tiên, hãy cài đặt âm thanh.

Hướng dẫn chi tiết cách tham gia Webex Meetings
 • Use computer audio (Sử dụng âm thanh máy tính) (mặc định) ̶ Sử dụng máy tính của bạn với tai nghe hoặc loa.
 • Call me (Gọi cho tôi) ̶ Nhập số điện thoại và Webex sẽ gọi cho bạn. Tùy thuộc vào gói Webex bạn đang sử dụng, chọn này có thể xuất hiện hoặc không.
 • Call in (Gọi đến) ̶ Nếu bạn muốn sử dụng điện thoại để nghe âm thanh, hãy gọi điện khi cuộc họp bắt đầu. Danh sách các số điện thoại quốc tế gọi đến có sẵn trong email mời họp. Sử dụng tùy chọn này nếu kết nối Internet của bạn chậm.
 • Don’t connect to audio (Không kết nối với âm thanh) ̶ Sử dụng tùy chọn này khi bạn muốn tham gia cuộc họp và chia sẻ nội dung mà không cần âm thanh. Ví dụ: Khi bạn đang ở trong phòng họp với nhóm của mình hoặc ai đó đã kết nối với cuộc họp từ thiết bị video.

6. Tùy chọn bật hoặc tắt video và micrô trước khi tham gia cuộc họp.

Nhấp vào Stop video Nếu bạn muốn tham gia cuộc họp với video đã tắt, hãy nhấp vào Stop video hoặc Start video Bạn sẽ thấy biểu tượng để tắt hoặc bật video.

Nhấp vào Mute Nếu bạn muốn tham gia cuộc họp với ở chế độ tắt tiếng, hãy nhấp vào Mute hoặc Unmute Bạn sẽ nhìn thấy biểu tượng khi nào micrô bị tắt tiếng để tắt hoặc bật micrô.

7. Chọn Join Meeting

2. Đối với thiết bị iOS/Android

Nếu đang di chuyển, bạn có thể tham gia cuộc họp từ điện thoại Apple hoặc Android, máy tính bảng hoặc đồng hồ Apple bằng ứng dụng Webex dành cho thiết bị di động.

Khi tham gia họp tên thiết bị di động bạn vẫn có thể sử dụng video, trò chuyện với những người tham gia khác và chia sẻ nội dung.

 1. Nhấn Join meeting trong thư mời qua email của bạn khi đến lúc tham gia cuộc họp.
Nếu đang di chuyển, bạn có thể tham gia cuộc họp từ điện thoại Apple hoặc Android

2. Nhấn Download để cài đặt Cisco Webex Meetings và tham gia cuộc họp trực tuyến.

Nếu tham gia cuộc họp qua điện thoại, hãy nhấn vào số điện thoại trên màn hình.

3. Nhấn Open sau khi cài đặt Webex Meetings app và chấp nhận (accept)  Terms of Service and Privacy Statement.

Chú ý: Nếu lần đầu tiên tham gia cuộc họp trên iOS, bạn phải nhấp vào liên kết cuộc họp gửi từ email hoặc lịch họp để truy cập vào cuộc họp của bạn. Đối với các sự kiện sau này, nhấp vào liên kết cuộc họp để mở ứng dụng Webex Meetings và truy cập trực tiếp đến cuộc họp của mình.

4. Nhập tên và địa chỉ email của bạn, sau đó nhấn OK

Chú ý: Nếu cần, hãy nhập mật khẩu cuộc họp — mật khẩu trong thư mời qua email — và nhấn OK.

Khi ứng dụng Webex Meetings mở ra, video của bạn sẽ bị tắt theo mặc định. Nhấn vào Start video để xem trước giao diện cuộc họp.

Khi ứng dụng Webex Meetings mở ra, video của bạn sẽ bị tắt theo mặc định. Nhấn vào Start video để xem trước giao diện cuộc họp

5. Thay đổi cài đặt âm thanh và video trước khi tham gia cuộc họp.

Thay đổi cài đặt âm thanh và video trước khi tham gia cuộc họp
 • Use computer audio (Sử dụng âm thanh máy tính) (mặc định) ̶ Sử dụng máy tính của bạn với tai nghe hoặc loa.
 • Call me (Gọi cho tôi) ̶ Nhập số điện thoại và Webex sẽ gọi cho bạn. Tùy thuộc vào gói Webex bạn đang sử dụng, chọn này có thể xuất hiện hoặc không.
 • Call in (Gọi đến) ̶ Nếu bạn muốn sử dụng điện thoại để nghe âm thanh, hãy gọi điện khi cuộc họp bắt đầu. Danh sách các số điện thoại quốc tế gọi đến có sẵn trong email mời họp. Sử dụng tùy chọn này nếu kết nối Internet của bạn chậm.
 • Don’t connect to audio (Không kết nối với âm thanh) ̶ Sử dụng tùy chọn này khi bạn muốn tham gia cuộc họp và chia sẻ nội dung mà không cần âm thanh. Ví dụ: Khi bạn đang ở trong phòng họp với nhóm của mình hoặc ai đó đã kết nối với cuộc họp từ thiết bị video.

6. Nhấp vào Connect to a device để tham gia cuộc họp từ thiết bị video tương thích.

7. Nhấn vào Join

Nhấp vào Connect to a device để tham gia cuộc họp từ thiết bị video tương thích

3. Tham gia từ trang web

Sử dụng ứng dụng web để tham gia cuộc họp trên Webex Meetings từ trình duyệt của bạn. Đây là cách dễ dàng nhất để tham gia nếu bạn đang sử dụng Chromebook, máy tính Linux hoặc đơn giản là bạn không muốn tải xuống bất kỳ thứ gì.

 1. Mở thư mời qua email của bạn và nhấp vào Join meeting.
Mở thư mời qua email của bạn và nhấp vào Join meeting

2. Webex sẽ chuẩn bị kết nối bạn với cuộc họp. Nếu bạn tham gia từ máy tính Windows hoặc Mac, hãy nhấp vào Join from your browser. Nếu bạn tham gia từ máy tính Linux hoặc Chromebook, bạn sẽ không được nhắc cài đặt bất kỳ thứ gì. Cuộc họp chỉ mở ra trong trình duyệt của bạn.

Chú ý: Thay vào đó, có thể xuất hiện yêu cầu tải trang chi tiết cuộc họp. Nếu vậy, hãy bấm chọn Join Meeting.

Nếu được nhắc, hãy cho phép trình duyệt truy cập máy ảnh và micrô của bạn để xem và nghe những gì đang diễn ra trong cuộc họp.

Nếu được nhắc, hãy cho phép trình duyệt truy cập máy ảnh và micrô của bạn để xem và nghe những gì đang diễn ra trong cuộc họp

3. Nhập tên và địa chỉ email của bạn, sau đó nhấp vào Next.

Mọi người sẽ nhìn thấy tên mà bạn đã nhập

4. Nếu được yêu cầu nhập mật khẩu cho cuộc họp, hãy nhập mật khẩu cuộc họp – mật khẩu trong thư mời qua email của bạn – và nhấp vào Next.

Nếu được yêu cầu nhập mật khẩu cho cuộc họp, hãy nhập mật khẩu cuộc họp - mật khẩu trong thư mời qua email của bạn - và nhấp vào Next.

5. Trong cửa sổ xem trước, bạn có thể kiểm tra chất lượng âm thanh và video trước khi tham gia cuộc họp. Đầu tiên, hãy tùy chỉnh cài đặt âm thanh.

Trong cửa sổ xem trước, bạn có thể kiểm tra chất lượng âm thanh và video trước khi tham gia cuộc họp. Đầu tiên, hãy tùy chỉnh cài đặt âm thanh
 • Use computer audio (Sử dụng âm thanh máy tính) (mặc định) ̶ Sử dụng máy tính của bạn với tai nghe hoặc loa.
 • Call me (Gọi cho tôi) ̶ Nhập số điện thoại và Webex sẽ gọi cho bạn. Tùy thuộc vào gói Webex bạn đang sử dụng, chọn này có thể xuất hiện hoặc không.
 • Call in (Gọi đến) ̶ Nếu bạn muốn sử dụng điện thoại để nghe âm thanh, hãy gọi điện khi cuộc họp bắt đầu. Danh sách các số điện thoại quốc tế gọi đến có sẵn trong email mời họp. Sử dụng tùy chọn này nếu kết nối Internet của bạn chậm.
 • Don’t connect to audio (Không kết nối với âm thanh) ̶ Sử dụng tùy chọn này khi bạn muốn tham gia cuộc họp và chia sẻ nội dung mà không cần âm thanh. Ví dụ: Khi bạn đang ở trong phòng họp với nhóm của mình hoặc ai đó đã kết nối với cuộc họp từ thiết bị video.

6. Cài đặt tắt hoặc bật video và micrô trước khi tham gia.

Nhấp vào Stop video Nếu bạn muốn tham gia cuộc họp với video đã tắt, hãy nhấp vào Stop video hoặc Start video Bạn sẽ thấy biểu tượng để tắt hoặc bật video của bạn.

Nhấp vào Mute Nếu bạn muốn tham gia cuộc họp với ở chế độ tắt tiếng, hãy nhấp vào Mute hoặc Unmute Bạn sẽ nhìn thấy biểu tượng khi nào micrô bị tắt tiếng để tắt hoặc bật micrô của bạn.

Để kết nối với thiết bị video tương thích, hãy nhấp vào Use video system.

7. Chọn Join meeting

4. Chỉ tham gia trên điện thoại

Nếu bạn đang gặp sự cố băng thông, đây là cách để giải quyết.

Khi bạn quay số vào một cuộc họp, bạn có thể nghe thấy âm thanh trong cuộc họp, nhưng sẽ không thể nhìn thấy bất kỳ ai hoặc những gì họ chia sẻ trong cuộc họp.

 1. Mở lời mời họp của bạn và gọi một trong các số trong Join by phone. Danh sách các số gọi đến trong email mời họp sẽ tùy thuộc vào kế hoạch của người chủ trì cuộc họp
Khi bạn quay số vào một cuộc họp, bạn có thể nghe thấy âm thanh trong cuộc họp, nhưng sẽ không thể nhìn thấy bất kỳ ai hoặc những gì họ chia sẻ trong cuộc họp

2. Nhập mã truy cập hoặc mã cuộc họp của bạn, sau đó nhấn #

Nhập mã truy cập hoặc mã cuộc họp của bạn, sau đó nhấn #

Nhập mã PIN hoặc ID người tham dự nếu có. Nếu bạn không có, hãy nhấn # để được đưa vào sảnh cuộc họp nơi người chủ trì có thể nhận ra bạn

5. Video hướng dẫn

YouTube video

Bài viết liên quan