Cách quản lý âm thanh, Cách quản lý âm thanh, Hỗ trợ Webex, Webex Events, Webex Meetings

Hướng dẫn cài đặt âm thanh, video trên Webex Events, Webex Meetings

Bạn có thể tùy ý lựa chọn các cài đặt kết nối âm thanh như tắt tiếng, bật tiếng micrô; bật hoặc tắt video trước khi tham gia cuộc họp hoặc sự kiện trên Cisco Webex.

Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt âm thanh, video trước khi tham gia cuộc họp hoặc sự kiện trên Webex Meetings, Webex Events. Nội dung trong bài viết này áp dụng cho phiên bản WBS40.6.x và các trang Webex trước đó. Để biết bạn đang sử dụng phiên bản nào, hãy xem Cách kiểm tra số phiên bản Cisco Webex Meetings của bạn.

I. Đối với ứng dụng Webex trên Desktop

lựa chọn các cài đặt kết nối âm thanh, tắt tiếng, bật tiếng micrô và bật hoặc tắt video trước khi tham gia cuộc họp hoặc sự kiện trên Cisco Webex

Bước 1: Nhấp vào tùy chọn kết nối âm thanh trong ứng dụng Webex Meetings hoặc Webex Events

Nhấp vào tùy chọn kết nối âm thanh

Bước 2: Chọn cài đặt âm thanh

Chọn cài đặt âm thanh trong cuộc họp
 • Sử dụng máy tính để nghe âm thanh (Use computer for audio) —Sử dụng máy tính của bạn với tai nghe hoặc loa. Đây là kiểu kết nối âm thanh mặc định. Bạn có thể thay đổi tai nghe, loa và micrô của mình.
 • Gọi cho tôi (Call me) – Nhập hoặc chọn số điện thoại cơ quan hoặc nhà riêng mà bạn muốn cuộc họp gọi đến.
 • Gọi đến (Call in) — Gọi điện từ điện thoại của bạn khi cuộc họp bắt đầu. Danh sách các số gọi đến có sẵn sau khi bạn tham gia cuộc họp.
 • Không kết nối âm thanh (Don’t connect audio) —Bạn sẽ không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào trong cuộc họp thông qua máy tính hoặc điện thoại của mình. Sử dụng tùy chọn này nếu bạn đang ở trong phòng họp nhưng muốn sử dụng máy tính của mình để chia sẻ nội dung trong cuộc họp.

Bước 3: Tùy chỉnh micrô

 • Nếu bạn muốn tham gia cuộc họp với âm thanh bị tắt tiếng, hãy nhấp vào Mute my microphone Tắt tiếng micrô của tôi
 • Bạn sẽ thấy Bật tiếng micrô của tôikhi nào micrô của mình bị tắt tiếng. Nhấp vào Unmute my microphone Bật tiếng micrô của tôikhi bạn muốn phát biểu trong cuộc họp.
 tham gia cuộc họp với âm thanh bị tắt tiếng

Bước 4: Tùy chỉnh video

 • Nếu bạn muốn tham gia cuộc họp với video của bạn đã tắt, hãy nhấp vào Turn off my video Tắt video của tôi
 • Bạn sẽ thấy Bật video của tôi trên webexkhi video của mình bị tắt. Nhấp vào Turn on my video Bật video của tôi trên webex

khi bạn muốn hiển thị video của mình.

hiển thị video âm thanh của mình

 .

Bước 5: Tùy chỉnh chế độ xem gương

Theo mặc định, video tự xem của bạn hiển thị trong chế độ xem gương. Bạn có thể tắt chế độ xem gương nếu bạn muốn nhìn thấy mình trong video tự xem giống như cách mà những người tham gia cuộc họp khác nhìn thấy bạn.

Nếu bạn hài lòng với cài đặt âm thanh và video mà bạn đã chọn cho cuộc họp này, bạn có thể lưu chúng cho cuộc họp tiếp theo.

II. Đối với ứng dụng Webex trên Web

Bước 1: Nhấp vào tùy chọn kết nối âm thanh trong ứng dụng Webex Meetings hoặc Webex Events

Nhấp vào tùy chọn kết nối âm thanh trong ứng dụng Webex Meetings hoặc Events web app

Bước 2: Tùy chọn cài đặt âm thanh

Tùy chọn cài đặt âm thanh trong cuộc họp
 • Sử dụng máy tính để nghe âm thanh (Use computer for audio) —Sử dụng máy tính của bạn với tai nghe hoặc loa. Đây là kiểu kết nối âm thanh mặc định.Bạn có thể thay đổi tai nghe, loa và micrô của mình.
 • Gọi cho tôi (Call me) —Nhập hoặc chọn số điện thoại bạn muốn cuộc họp gọi. Bạn cũng có thể chọn kết nối với âm thanh mà không cần nhấn phím 1.
Nhập hoặc chọn số điện thoại bạn muốn cuộc họp gọi. Bạn cũng có thể chọn kết nối với âm thanh mà không cần nhấn phím 1
 • Gọi đến (Call in) —Gọi điện từ điện thoại của bạn khi cuộc họp bắt đầu. Danh sách các số gọi đến toàn cầu có sẵn sau khi bạn tham gia cuộc họp.
 • Không kết nối âm thanh (Don’t connect audio) —Bạn sẽ không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào trong cuộc họp thông qua máy tính hoặc điện thoại của mình. Sử dụng tùy chọn này nếu bạn đang ở trong phòng họp nhưng muốn sử dụng máy tính của mình để chia sẻ nội dung trong cuộc họp.

Bước 3: Tùy chỉnh micrô

 • Nếu bạn muốn tham gia cuộc họp với âm thanh bị tắt tiếng, hãy nhấp vào Mute my microphone Tắt tiếng micrô của tôi
 • Bạn sẽ thấy Bật tiếng micrô của tôi khi nào micrô của mình bị tắt tiếng. Nhấp vào Unmute my microphone Bật tiếng micrô của tôikhi bạn muốn phát biểu trong cuộc họp.
Nếu bạn muốn tham gia cuộc họp với âm thanh bị tắt tiếng

Bước 4: Tùy chỉnh Video

 • Nếu bạn muốn tham gia cuộc họp với video của bạn đã tắt, hãy nhấp vào Turn off my video Tắt video của tôi
 • Bạn sẽ thấy Bật video của tôi trên webexkhi video của mình bị tắt. Nhấp vào Turn on my video Bật video của tôi trên webex khi bạn muốn hiển thị video của mình.
Nếu bạn muốn tham gia cuộc họp với video của bạn đã tắt, hãy nhấp vào Turn off my video

Ứng dụng web sẽ ghi nhớ các cài đặt này và mặc định cho chúng vào lần tiếp theo bạn sử dụng.

Bài viết liên quan