Cách bắt đầu sự kiện trên Webex, Hỗ trợ Webex, Webex Events

Hướng dẫn cách sử dụng Cisco Webex Events

Webex Events giúp bạn tổ chức một sự kiện trực tuyến một cách dễ dàng. Cho dù bạn đang tung ra một sản phẩm hay đang sở sữu một sản phẩm trên tay. Bạn có thể mang đến một bản trình bày tương tác, mượt mà với đầy đủ đa phương tiện, Q&A và thăm dò ý kiến ​​để thu hút khán giả của mình chỉ với Cisco Webex Events. Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết cách sử dụng Webex Events dành cho WBS 40.9 trở lên, WBS40.6.x và các phiên bản trước đó.

I. Đối với WBS40.9 trở lên

1. Lên lịch sự kiện với Webex Events

Đăng nhập vào trang Webex của bạn và chọn Webex Events. Trên thanh điều hướng bên trái, chuyển đến Host an Event > Schedule an Event. Nhập thông tin sự kiện, chẳng hạn như yêu cầu đăng ký, ngày tháng, cài đặt âm thanh và người tham dự.

Để sự kiện diễn ra suôn sẻ, hãy mời tham luận viên là chuyên gia về chủ đề trong cuộc họp trả lời câu hỏi và quản lý các cuộc thăm dò.

Lên lịch sự kiện Webex events

2. Bắt đầu sự kiện Webex Events

Khi sự kiện đã lên lịch, hãy đăng nhập vào trang Webex của bạn. Từ trang chủ, trong Upcoming Meetings, hãy tìm sự kiện của bạn rồi chọn Start.

Bắt đầu sự kiện với Webex events

3. Tham gia một sự kiện

Khi được mời tham gia một sự kiện của Webex Events. Bạn sẽ nhận được email kèm theo hướng dẫn. Nhấp vào liên kết để tham gia sự kiện. Trong Join Event Now, hãy nhập tên và địa chỉ email của bạn và nhấp vào Join Now.

Bạn có thể được yêu cầu nhập mật khẩu sự kiện. Mật khẩu sẽ được gửi trong thư mời qua email của bạn.

4. Kết nối với âm thanh trong Webex Events

Trước khi tham gia, bạn có thể chọn cài đặt âm thanh trong sự kiện.

4.1, Nhấp vào các tùy chọn kết nối âm thanh trong Webex Events

4.2, Tùy chỉnh âm thanh trong sự kiện:

Kết nối với âm thanh trên webex events

Sử dụng âm thanh máy tính (Use computer audio) — Sử dụng máy tính của bạn với tai nghe hoặc loa. Đây là kiểu kết nối âm thanh mặc định.

Bạn có thể thay đổi tai nghe, loa và micrô của mình.

Gọi cho tôi (Call me at) — Nhập hoặc chọn cơ quan hoặc số điện thoại nhà riêng mà bạn muốn được gọi đến.

Gọi đến (Call in) — Gọi điện từ điện thoại của bạn khi sự kiện bắt đầu. Danh sách các số gọi đến có sẵn sau khi bạn tham gia sự kiện.

Không kết nối với âm thanh (Don’t connect to audio) — Bạn sẽ không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào trong sự kiện thông qua máy tính hoặc điện thoại của mình. Sử dụng tùy chọn này nếu bạn đang ở trong phòng họp nhưng muốn sử dụng máy tính của mình để chia sẻ nội dung trong sự kiện.

4.3, Nếu bạn muốn tham gia sự kiện với âm thanh bị tắt tiếng, hãy nhấp vào Mute nhấp vào Tắt tiếng

Bạn sẽ thấy Bật tiếng micrô của tôikhi micrô của mình bị tắt tiếng. Nhấp vào Unmute my microphone Bật tiếng micrô của tôi khi bạn muốn phát biểu trong sự kiện.

tham gia sự kiện với âm thanh bị tắt tiếng trên webex events

Trong Webex Events, máy chủ có thể ngăn người tham dự tự bật tiếng, vì vậy tùy chọn này có thể không khả dụng.

5. Bắt đầu video của bạn với Webex Events

Nếu bạn là người tham gia hội thảo – panelists, bạn có thể chọn cài đặt sử dụng cho video trong sự kiện trước khi tham gia.

5.1, Nếu bạn muốn tham gia sự kiện với video của mình đã tắt

– Hãy nhấp vào Turn off my video Tắt video của tôi .

– Bạn sẽ thấy Bật video của tôikhi video của mình bị tắt. Nhấp vào Turn on my video Bật video của tôi khi bạn muốn hiển thị video của mình.

tham gia sự kiện với video của mình đã tắt trên webex events

5.2, Theo mặc định, video tự xem của bạn hiển thị trong chế độ xem gương.

Bạn có thể tắt chế độ xem gương nếu bạn muốn nhìn thấy mình trong video giống như cách mà những người tham gia sự kiện khác nhìn thấy bạn.

5.3, Nhấp vào Join Event.

Giao diện người dùng Webex Events rất đơn giản. Hầu hết các tùy chọn sự kiện nằm ở trung tâm và những người tham gia và các bảng điều khiển khác ở bên phải.

Giao diện người dùng Webex Events rất đơn giản

6. Chia sẻ nội dung với Webex Events

Với Webex Events, người thuyết trình có thể chia sẻ nội dung trong sự kiện bằng cách chọn Share Chia sẻ nội dung với webex event . Bạn có thể chia sẻ màn hình, ứng dụng, tệp hoặc bảng trắng.

Chia sẻ nội dung với webex events

Chỉ những người tham gia hội thảo (Panelists) mới được phép trình bày. Nếu bạn muốn một người dự thính (Attendees) chia sẻ nội dung, hãy yêu cầu Host nâng cấp họ làm người tham dự (Panelists). Để thực hiện việc này, trong bảng Participants, hãy nhấp vào View all attendees. Chọn người tham dự và chọn Make Panelist.

7. Ghi lại một sự kiện trong Webex Events

– Các sự kiện của bạn luôn luôn quan trọng. Nếu cả nhóm của bạn không thể ở đó hoặc nếu bạn muốn cung cấp các sự kiện đã ghi lại. Hãy ghi lại sự kiện của bạn để chia sẻ sau. Bản ghi bao gồm âm thanh, video và bản trình bày.

– Trong sự kiện của bạn, hãy chọn Recorder Ghi lại một sự kiện với webex events và chọn Recorder. Bạn và những người tham dự của bạn sẽ nhìn thấy ghi lại sự kiện của bạn để chia sẻ sau với webex events ở đầu giao diện người dùng khi quá trình ghi đang diễn ra.

– Trang Webex của bạn có thể đã được cài đặt để tự động ghi lại các sự kiện. Nếu không, hãy nói chuyện với quản trị viên trang Webex của bạn về việc thiết lập nó.

– Khi sự kiện kết thúc, bạn sẽ nhận được email có liên kết ghi âm. Bản ghi âm của bạn thường đến ngay sau sự kiện. Nhưng có thể mất một lúc, tùy thuộc vào kích thước bản ghi, băng thông trang web và các yếu tố khác.

II. Đối với WBS40.6.x và các phiên bản trước đó

1. Lên lịch sự kiện với Webex Events

Đăng nhập vào trang Webex của bạn và chọn Webex Events. Trên thanh điều hướng bên trái, chuyển đến Host an Event > Schedule an Event. Nhập thông tin sự kiện, chẳng hạn như yêu cầu đăng ký, ngày tháng, cài đặt âm thanh và người tham dự.

Để giúp sự kiện diễn ra suôn sẻ, hãy mời tham luận viên (Panelists) là chuyên gia về chủ đề trong sự kiện, trả lời câu hỏi và quản lý các cuộc thăm dò.

Lên lịch sự kiện với webex events

3. Bắt đầu sự kiện trên Webex Events

Vào thời gian sự kiện đã lên lịch, hãy đăng nhập vào trang Webex của tổ chức bạn. Đi tới My Webex > My Meetings, tìm sự kiện của bạn và chọn Start.

Bắt đầu sự kiện với webex events

4. Cách tham gia một sự kiện trên Webex Events

– Khi được mời tham gia một sự kiện của Webex Events, bạn sẽ nhận được email kèm theo hướng dẫn. Nhấp vào liên kết để tham gia sự kiện. Trong Join Event Now, hãy nhập tên và địa chỉ email của bạn và nhấp vào Join Now.

– Bạn có thể được yêu cầu nhập mật khẩu sự kiện. Mật khẩu được gửi trong thư mời qua email của bạn.

5. Kết nối với âm thanh trên Webex Events

Trước khi tham gia một sự kiện, bạn có thể chọn cài đặt cho âm thanh sử dụng trong sự kiện.

5.1, Nhấp vào các tùy chọn kết nối âm thanh trong ứng dụng Webex Events.

Kết nối với âm thanh trong ứng dụng webex events

5.2, Tùy chọn âm thanh trong sự kiện:

Chọn cách bạn muốn nghe âm thanh trong sự kiện với webex events
  • Use computer for audio (Sử dụng máy tính để nghe âm thanh) —Sử dụng máy tính của bạn với tai nghe hoặc loa. Đây là kiểu kết nối âm thanh mặc định. Bạn có thể thay đổi tai nghe, loa và micrô của mình.
  • Gọi cho tôi (Call me) —Nhập hoặc chọn số điện thoại cơ quan hoặc nhà riêng mà bạn muốn được gọi đến.
  • Gọi đến (Call in) —Gọi điện từ điện thoại của bạn khi sự kiện bắt đầu. Danh sách các số gọi đến có sẵn sau khi bạn tham gia sự kiện.
  • Không kết nối âm thanh (Don’t connect audio) —Bạn sẽ không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào trong sự kiện thông qua máy tính hoặc điện thoại của mình. Sử dụng tùy chọn này nếu bạn đang ở trong phòng họp nhưng muốn sử dụng máy tính của mình để chia sẻ nội dung trong sự kiện.

5.3, Nếu bạn muốn tham gia sự kiện với chế độ bị tắt tiếng, hãy nhấp vào Mute my microphone Tắt tiếng micrô của tôi

Bạn sẽ thấy Bật tiếng micrô của tôi khi micrô của mình bị tắt tiếng. Nhấp vào Unmute my microphone Bật tiếng micrô của tôikhi bạn muốn phát biểu trong sự kiện.

 tham gia sự kiện với webex events

6. Bắt đầu video của bạn

Nếu bạn là người tham gia hội thảo (Panelists), bạn có thể chọn cài đặt bạn sử dụng cho video trong sự kiện trước khi tham gia một sự kiện.

6.1, Nếu bạn muốn tham gia sự kiện với video của mình đã tắt, hãy nhấp vào Turn off my video Tắt video của tôi với webex events . Bạn sẽ thấy Bật video của tôi trên webex events khi video của mình bị tắt. Nhấp vào Turn on my video Bật video của tôi trên webex events khi bạn muốn hiển thị video của mình.

Bắt đầu video của bạn với webex events

6.2, Theo mặc định, video tự xem của bạn hiển thị trong chế độ xem gương. Bạn có thể tắt chế độ xem gương nếu bạn muốn nhìn thấy mình trong video tự xem giống như cách mà những người tham gia sự kiện khác nhìn thấy bạn.

6.3, Nhấp vào Join Event.

Giao diện người dùng Webex Events rất đơn giản. Hầu hết các tùy chọn sự kiện nằm ở trung tâm và những người tham gia và các bảng điều khiển khác ở bên phải.

Giao diện người dùng Webex Events rất đơn giản

7. Chia sẻ nội dung

Người thuyết trình có thể chia sẻ nội dung trong sự kiện bằng cách chọn Share content share video với webex events . Bạn có thể chia sẻ màn hình, ứng dụng, tệp hoặc bảng trắng.

Người thuyết trình có thể chia sẻ nội dung trong sự kiện với webex events

Chỉ những người tham gia hội thảo (panelists) mới được phép làm người trình bày. Nếu bạn muốn một người dự thính (attendees) chia sẻ nội dung, hãy yêu cầu người chủ trì (Host) nâng cấp họ thành panelists. Để thực hiện việc này, trong bảng Participants, hãy nhấp vào View all attendees. Chọn người tham dự và chọn Make Panelist.

8. Ghi lại một sự kiện

– Các sự kiện của bạn là quan trọng. Nếu cả nhóm của bạn không thể ở đó hoặc nếu bạn muốn cung cấp các sự kiện đã ghi, hãy ghi lại sự kiện của bạn để chia sẻ sau. Bản ghi bao gồm âm thanh, video và bản trình bày.

– Trong sự kiện của bạn, hãy chọn Recorder Trong sự kiện của bạn trên webex events, hãy chọn Ghi và chọn Recorder. Bạn và những người tham dự của bạn nhìn thấy giao diện người dùng webex events ở đầu giao diện người dùng khi quá trình ghi đang diễn ra.

– Trang Webex của bạn có thể đã được đặt để tự động ghi lại các sự kiện của bạn. Nếu không, hãy nói chuyện với quản trị viên trang Webex của bạn về việc thiết lập nó.

– Khi sự kiện kết thúc, bạn sẽ nhận được email có liên kết ghi âm. Bản ghi của bạn thường đến ngay sau sự kiện, nhưng có thể mất một lúc, tùy thuộc vào kích thước bản ghi, băng thông trang web và các yếu tố khác.

Bài viết liên quan