Cách lên lịch sự kiện, Hỗ trợ Webex, Webex Events

Cách đăng ký 1 sự kiện trên Cisco Webex Events

Bạn có thể đăng ký một hoặc nhiều sự kiện trên Cisco Webex Events mà bạn muốn tham dự. Bạn cũng có thể tự tìm kiếm các sự kiện để tham dự thông qua trang Webex của mình. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn chi tiết cách đăng ký và tìm kiếm sự kiện trên Cisco Webex.

1. Cách đăng ký một hoặc nhiều sự kiện trên Cisco Webex

Trước khi bắt đầu

Đăng ký sự kiện trên Cisco Webex mà bạn muốn tham dự. Nếu các sự kiện là một phần của chương trình, bạn có thể đăng ký nhiều sự kiện đồng thời.

1Đăng nhập vào trang Webex của bạn và đi tới Webex Events > List of Events
2Chọn tiêu đề của sự kiện hoặc chương trình và nhấp vào Register.
3Nếu mật khẩu được yêu cầu, hãy nhập mật khẩu và nhấp vào Submit. Bạn có thể tìm thấy mật khẩu trong thư mời sự kiện.
4Trên trang đăng ký, nhập thông tin cần thiết, sau đó chọn Submit.
5(Tùy chọn) Nếu trang Payment Information xuất hiện, hãy nhập bất kỳ mã khuyến mãi áp dụng nào.
6Cung cấp thông tin thanh toán bắt buộc nếu có số dư và chọn  Submit. Hãy nhớ giữ email xác nhận đăng ký. Nếu người tổ chức yêu cầu ID đăng ký cho sự kiện bạn sẽ cần nhập ID khi tham gia sự kiện.

2. Cách tìm kiếm sự kiện trên Cisco Webex

Bạn có thể nhanh chóng tìm kiếm và tìm thấy các sự kiện trên trang Webex của mình . Chỉ những sự kiện do người chủ trì chỉ định mới được hiển thị.

Đăng nhập vào trang Webex của bạn và đi tới Webex Events > Attend an Event > Search
Cách đăng ký 1 sự kiện trên Cisco Webex

3. Thay đổi Vị trí, Ngôn ngữ hoặc Múi giờ cho Trang web của Bạn

Bạn có thể thay đổi tùy chọn trang Webex của mình bất kỳ lúc nào, bao gồm cả khu vực, ngôn ngữ và múi giờ. Nếu bạn có tài khoản người dùng, bạn cũng có thể thay đổi các cài đặt này trong phần chung của tùy chọn cá nhân.

Đăng nhập vào trang Webex của bạn và đi tới Webex Events > Set Up > Preferences > General.
Hướng dẫn cách đăng ký 1 sự kiện trên Cisco Webex

Bài viết liên quan