Cách quản lý âm thanh, Hỗ trợ Webex, Webex Events

Cách kích hoạt số điện thoại quốc tế cho 1 cuộc họp trên Cisco Webex

Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn cách kích hoạt số điện thoại quốc tế cho cuộc họp trên Cisco Webex và dồng thời cung cấp các tùy chọn cho hội nghị quốc tế từ xa.

Cisco Webex cung cấp một số tùy chọn hội nghị quốc tế từ xa. Tùy chọn mong muốn phải được kích hoạt trong quá trình lên lịch, nếu không tùy chọn này sẽ không khả dụng trong cuộc họp của bạn. Xem thêm Cách sử dụng tính năng Global Call-In Numbers trên Cisco Webex

1. Cách kích hoạt số điện thoại quốc tế cho cuộc họp trên Cisco Webex

Để sử dụng các tùy chọn quay số quốc tế, chọn Allow access to teleconference via international local call-in numbers hoặc Display global call-in numbers trong phần Audio Conference section của lịch trình cuộc họp.

2. Các tùy chọn cho hội nghị quốc tế từ xa

2.1, Cuộc gọi đến quốc tế: 

Webex cung cấp các số gọi điện thoại nội hạt và gọi điện thoại miễn phí ở một số quốc gia. Với phương pháp này, những người tham trong cuộc họp của bạn sẽ có thể quay số điện thoại trong (các) khu vực tương ứng của họ để kết nối với hội nghị từ xa. Danh sách các số điện thoại quốc tế được cung cấp trong email và thư mời xác nhận phiên họp. Danh sách số điện thoại cũng sẽ xuất hiện trên màn hình sau khi các thành viên tham gia cuộc họp trên Webex của bạn.

2.2, Cuộc gọi lại quốc tế:

Với phương pháp này, tất cả những người tham dự sẽ được nhắc nhập số điện thoại của họ sau khi họ tham gia cuộc họp trên Webex. Sau đó Webex sẽ gọi cho từng người để kết nối họ với hội nghị từ xa. Thậm chí còn có nhiều quốc gia hơn khi sử dụng phương pháp này. Lệnh gọi cũng có sẵn nếu phương pháp này được sử dụng.

Cách kích hoạt số điện thoại quốc tế cho 1 cuộc họp trên Cisco Webex Lưu ý: Nếu bạn không thấy tùy chọn này khi lên lịch cho một cuộc họp, hãy liên hệ với Quản trị viên trang web hoặc Người quản lý khách hàng (CSM) của bạn để được hỗ trợ thêm. 

3. Cách liên hệ với Người quản khách hàng (CSM) của bạn

3.1, Gửi yêu cầu trực tuyến

Nhấp vào Open New Case.

  1. Với Sản phẩm và Dịch vụ (Products and Services) được chọn, hãy nhấp vào Open Case.
  2. Trong menu thả xuống Bypass Entitlement, hãy chọn Subscription Billing Platform.
  3. Nhấp vào Next.
  4. Trên trang Mô tả vấn đề (Describe Problem), cung cấp thông tin liên quan đến yêu cầu của bạn, sau đó nhấp vào Submit.

3.2, Thông qua điện thoại

Ngoài ra, bạn có thể tiếp cận CSM của mình qua điện thoại, trò chuyện .

Bài viết liên quan